Jeugdfonds Vincent helpt gezinnen

sport-en-spelDe vakantietijd komt er weer aan, tijd om erop uit te trekken en leuke dingen te gaan doen. Erg fijn als je het je kunt veroorloven, maar het is anders als je krap bij kas zit. Herkent u zich hierin? Hebt u wel eens gedacht aan Jeugdfonds Vincent, een onderdeel van de Vincentiusvereniging Udenhout Biezenmortel. Ons Jeugdfonds helpt ouders die het zich eigenlijk niet kunnen permitteren hun kinderen te laten meedoen……..aan het Kindervakantiewerk, aan schoolreisjes, aan kinderkampen. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen meedoen aan sociale activiteiten, omdat die zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Jeugdfonds Vincent helpt omdat alle kinderen mee moeten kunnen doen. Zie ook www.jeugdfondsvincent.nl en neem contact met ons op.

Overlijden Hans Couwenberg

Vincentiusvereniging Udenhout Biezenmortel geeft met gevoelens van grote dankbaarheid kennis van het overlijden van voormalig bestuurslid Hans Couwenberg. Hans is 23 maart thuis heel onverwacht overleden. Hij was 74 jaar.

Hans was jarenlang lid van het bestuur van de Vincentiusvereniging, tot één jaar geleden. Hij heeft veel mensen geholpen met het invullen van de belastingpapieren. Hij vond het fijn om dit te doen voor zijn medemens. Wij wisten dat zijn gezondheid te wensen overliet, maar waren verrast door het bericht van zijn overlijden. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw Corrie en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel

Boodschappenpakketten actie van Vincentiusvereniging

Onze gemeenschap heeft in totaal meer dan zeventig gratis boodschappenpakketten ter waarde van 50 euro bij elkaar gespaard voor de Vincentiusvereniging Udenhout Biezenmortel. De Vincentiusvereniging zorgt ervoor dat dit extraatje terecht komt bij mensen die het tijdelijk wat minder hebben. De Vincentiusvereniging Udenhout Biezenmortel, onderdeel van de wereldwijd actieve Vincentiusvereniging, werkt sinds 1910 voor mensen die in financiële problemen verkeren. Onze hartelijke dank aan de familie Venmans en haar medewerkers, en aan iedereen die pakketzegels heeft afgestaan. Natuurlijk ook bedankt voor de Emté pakket zegels. www.vincentiusverenigingudenhoutbiezenmortel.nl

Wintermarkt De Eikelaar

De Vincentiusvereniging is zondag 22 november present op de wintermarkt in woonzorgcentrum De Eikelaar. Van 13 tot 17 uur komen wij graag met u in gesprek. Wij helpen gezinnen die tijdelijk in de geldzorgen zitten. Met Jeugdfonds Vincent helpen we speciaal de kinderen. Een advies: wacht niet te lang met het inroepen van hulp. Doe uzelf en uw naasten een plezier, stap over die schaamte heen en laat u helpen.

Nieuwe Voorzitter

Na het overlijden van Henk Lommers in augustus was de Vincentiusvereniging enige tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter. Terwijl Wilma Boogers – Prince op voortreffelijke wijze tijdelijk de voorzittersrol op zich nam, sprak het dagelijks bestuur met meerdere kandidaten. De uitkomst is dat Joost van Dongen de vereniging gaat voorzitten. Joost is bij veel dorpsgenoten bekend. We denken met veel respect terug aan Henk Lommers. Hij zette onze vereniging weer opnieuw op de kaart. Vol vertrouwen gaan we de toekomst in met nieuwe voorzitter Joost

Stichting Leergeld

Deze stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar. die wegens geldgebrek niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn. Denk aan schoolreisjes, sporten of naar dans, toneel of muziek gaan. Leergeld maakt deze activiteiten voor hen mogelijk. Zo kunnen deze kinderen zich ook ontwikkelen en tellen ze weer mee.

Nadere informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl/tilburg. Telefoon: 013-5801211
Deze stichting verzorgt ook de aanvragen voor een bijdrage uit het cultuurfonds en het provinciaal sportfonds.

Meedoenregeling

Meedoenregeling

De overheid en andere organisaties kennen allerlei regelingen waar mensen met een kleine beurs gebruik van kunnen maken. Bijna al deze regelingen zijn bedoeld om deze mensen (kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen), toch te laten meedoen aan de samenleving. Ook binnen de gemeente Tilburg bestaan dergelijke regelingen.
Bij ons werk merken we maar al te vaak dat veel mensen niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden of schromen om er gebruik van te maken. Dat is jammer. In dit artikel willen wij u graag enige informatie geven over een aantal van die regelingen:

“Meedoenregeling”
De gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar via de “Meedoenregeling” om leuke dingen te doen en nieuwe mensen te leren kennen. Bewegen, sporten. muziek, cultuur, lidmaatschap KBO, uitstapjes enz. De keuze is aan u. Meer dan 150 aanbieders zorgen voor een gevarieerd aanbod. Voor ieder wat wils, ongeacht leeftijd of beperking.
De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum.
Nadere informatie over deze regeling, inkomensgrenzen en aanvraagprocedure is te vinden op www.tilburg.nl/meedoenregeling